در این قسمت تجهیزات و دستگاه ها و وسایل شهربازی سرپوشیده تولید شده توسط شرکت شهربازی سازان پارس را مشاهده می فرمایید.